De werkzaamheden van een begrafenisondernemer

De meeste personen weten pas wat de werkzaamheden zijn die een uitvaartverzorger doet als zij hiermee te maken krijgen. Als uitvaartondernemer streven wij ernaar om duidelijk te zijn en daarom zouden wij graag een idee geven van onze dagelijkse werkzaamheden. Wij hopen te bereiken dat het hierdoor voor bloedverwanten ook duidelijker wordt wat zij van ons kunnen verwachten.

De dagelijkse gang van zaken begrafenisondernemer

Een gestorven mens moet, als er geen sprake is van een crimineel feit, voor de zevende weekdag, maar niet eerder dan 36 uur na gestorven begraven of gecremeerd worden. Veel mensen kiezen ervoor om contact op te nemen met een begrafenisondernemer als de naaste is overleden zodat alles rondom de begrafenis of crematie in orde wordt gebracht. De wil van de gestorvene kunnen in een codicil zijn opgenomen, maar het kan ook zijn dat er weinig is vastgesteld op papier. De wensen van de overledene worden voor zover mogelijk zoveel mogelijk ingewilligd.

De onkosten van de gewenste uitvaart worden door de begrafenisondernemer vastgesteld en overlegd met de nabestaande. In eerste instantie kan de uitvaartverzorger de opdrachtgever vragen om de factuur te betalen, deze is tenslotte aansprakelijk voor het betalen van de rekening.

De meeste uitvaartondernemers willen eerst graag een goedkeuring alvorens zij werkelijk overgaan tot het boeken van een begraafplaats of crematorium.

De bovenstaande werkzaamheden zijn allemaal een onderdeel van deze baan

Verschillende activiteiten die ook bij de functie als uitvaartondernemer behoort is ervoor zorgen dat de advertentie in de krant komt, dat de rouwkaarten afgedrukt worden, dat de lijkenkist wordt besteld en geleverd, dat het vervoer naar de begraafplaats of crematorium is geregeld en dat de herdenkingsdienst in orde is gebracht

In Nederland is het niet verplicht om een crematie of begrafenis door een uitvaartondernemer te laten arrangeren, maar een hoop mensen kiezen hier wel voor. De werknemers streven ernaar om zoveel mogelijk uit handen te nemen. U heeft inmiddels al genoeg aan uw hoofd.