Tagged in: scriptie

Scriptie hulp en nakijken service

Omdat de studie- en financiële druk voor studenten is toegenomen, roepen jaarlijks duizenden studenten buitenschoolse scriptiehulp in. Sommigen hikken tegen een deadline aan en hebben snel iemand nodig om hun feedback te kunnen verwerken, anderen hebben moeite met het opzetten van een Plan van aanpak (PvA) of scriptiestructuur vóór het schrijven van het onderzoek, en weer anderen willen graag hun scriptie na laten kijken door professionele scriptiehulpen en correctoren.

Op Marktplaats zijn diverse particuliere aanbieders te vinden. Vanwege de toegenomen vraag zijn ook tal van scriptiebureaus opgezet die studenten hierin bijstaan. De bureaus bieden een nakijkservice, waarbij ze de scriptie op taal, structuur en.of inhoud nakijken. Andere scriptiebureaus bieden scriptiehulp in de vorm van scriptiebegeleiding en weer anderen fungeren als bemiddelaar tussen studenten en scriptiehulpen. De begeleiding op scholen is vaak niet afdoende, waardoor het begrijpelijk is dat studenten hun heil buiten de scholen zoeken. Het is noodzakelijk dat een scriptie leesbaar is en zo min mogelijk taalfouten en spellingfouten bevat. Een goed geschreven scriptie versterkt de inhoud. Omgekeerd willen beoordelaars weleens over het hoofd zien dat een scriptie enkele slordigheidsfouten bevat als de inhoud en de structuur ervan in orde is. Let er dan ook goed op dat de zinsstructuren van je thesis op de juiste wijze zijn opgesteld en voldoen aan de grammaticale regels. Mocht je niet voldoende geld hebben om professionele scriptiehulp in te schakelen, laat het dan op zijn minst nakijken door iemand uit je vrienden- of kennissengroep. Als je er wel de financiële middelen voor hebt, dan is het zeker de moeite waard om een scriptiebureau in te schakelen. Het niveau zal drastisch worden verhoogd, zeker bij een gerenommeerde scriptieservice.

De prijzen variëren, afhankelijk van de soort scriptiehulp die wordt aangenomen. De prijzen van scriptiebegeleiding liggen tussen de 35 en 60 euro per uur, de prijzen voor nakijken gemiddeld tussen de 0,007 cent en 0,018 cent per woord.

De hulp die gegeven wordt richt zich op:

het nakijken en redigeren van een scriptie of verslag
scriptiebegeleiding tijdens het schrijven van de thesis
online of face-to-face scriptiehulp
het vertalen van de thesis in het Engels of een andere taal

het uitschrijven van de interviews

hulp bij statistiek en SPSS

gerichte taalcursussen

motivatietrainingen en bootcamps